Zavod za proizvodstvo v kieltse

Същото нещо, което е отговорно за грижите за & nbsp; всеки производствен завод е да планира подходящ, икономичен и опитен начин за опазване на околната среда от замърсяване, което може да попадне на мястото, заедно с изгорелите газове. Всяка производствена къща, чиято дейност носи риск от генериране на сложни и нездравословни основания за добро здраве, които са част от т.нар. промишлени отпадъци, той е отговорен за инсталирането на подходяща защитна машина, която ще даде ефективен начин за обезпрашаване.

Системите за извличане на прах се основават на начините за изолиране на опасни вещества, включително предимно прах и токсични газове, съдържащи се в отработените газове и предотвратяващи изпускането им в атмосферата. В съвременния смисъл се препоръчват специализирани промишлени колектори за прах. Те представят специфични филтри, които абсорбират трудни и нежелани вещества, като ги съхраняват в специфичен контейнер, чието съдържание е предмет на специализирана употреба, без вредни смущения в естествената среда. Индустриалната система за обезпрашаване защитава околната среда, като предотвратява навлизането на отровния прах и издънките във въздуха, както и при пазаруване на неща и места, където служителите наблюдават. Добре проектираната система за събиране на прах ще гарантира пълно доверие и професионална хигиена. Една от най-полезните функции на такава система е да предпазва въздуха от навлизане на изключително вреден въглероден диоксид. За да блокира ефективно емисиите си, системата за събиране на прах използва явлението криогенеза, която служи чрез радикално охлаждане на газ. В първата част обаче димният газ трябва да се компресира и след това да се охлади, за да може въглеродният диоксид да бъде отделен от газа.