Zatvaryane na zus

При успех, ако искаме да ликвидираме бизнес или да затворим клон, трябва да се подчиним не само на въпросите, свързани с работата, но и на фискалните пари. Не е важно да губим за това, въпреки факта, че го даваме като шпионин, който търси нашия оборот в брой и който ще даде всички знания на данъчната служба, когато възникне този проблем.

Касови и завършването на дейностите? Това събитие вероятно си задават много предприемачи. Отговорности на данъкоплатците се основава при вземането на решение на министъра на финансите от 03.14.2013 г. На касови апарати. Между другото, правилата управляват целия жизнен цикъл на касовия апарат, дори и от неговия производител да устои. Също така се регулира процеса на предоставяне на услуги и на касовия апарат. И в областта на науката и регулиране трябва да: извършват ежедневен отчет и периодичните фискална, в рамките на 7 дни след края на работата на касовия апарат трябва да се прилага към данъчната служба за вземане на паметта се чете на касовия апарат. Ние също трябва да подадат заявление до данъчната служба за дерегистрация на списъка с пари. В единия край, с помощта на сервизен техник, уверете се запознае със съдържанието на регистъра паметта на пари в брой чрез извършване на доклад за плащания за всеки период на работа на касовия апарат. За да бъдат изпълнени в присъствието на служител на данъчната служба. Регламентът ни налага задължението да се съставя протокол, за да се запознае със съдържанието на паметта на касов апарат.Както се досещате, докладите имат за цел да сравнят прочетеното от касовия апарат с включените в месечни или тримесечни договори. За да предотвратите лоша ситуация, страхотен план ще бъде да отпечатате отчет за времето на продажбата, който ще сравните с декларациите си за ДДС. Ще можете да направите корекция, ако сте направили някаква грешка.Струва си да добавим, че при създаването на заявление до началника на кабинета за работата по четене на фискална памет, ние предоставяме информация, или като данъкоплатец, те са имали помощ за фискалната сума. Трябва също така да попълним декларацията относно използването на касовия апарат. Ако сумата е взета за по-малко от три години, тогава трябва да върнем надбавката, от която те са използвали при закупуването на касовия апарат.Както можете да видите, прекратяването на енергийния и касов апарат е истинско предприятие, което ще трябва да предприемете. Ако приключването на работата, а оттук и ликвидацията на касовия апарат, остане за по-малко от три години, ще трябва да върнем обратно получената помощ на фискалния касов апарат.