Vodene na otchetnost na prihodite

Задължението за водене на записи чрез Интернет устройство в структурата на касовия апарат през две хиляди и седемнадесета година ще се третира като всички предприемачи, които управляват финансова кампания и предлагат нашите вкусни и помощни услуги на лица без регистрирана стопанска дейност и за земеделски производители с еднократна сума. Железопътните линии във фискалните валути започват постепенно.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula - Ефективен начин да подобрите живота си!

През две и четиринадесетата година законодателят премахва средствата за правна защита на икономическите оператори от задължението за водене на електронни регистри на юридически лица, сред които е забелязал сериозни нарушения на нормативни актове. Тези нарушения главно са довели до подценяване на действителния оборот на кампанията, извършен по такъв начин, че да се вмести в обхвата на двадесет хиляди оборота, в случай че не е имало задължение да се водят регистри на стоки и услуги чрез паричен регистър posnet и чрез издаване на разписки. Според Министерството на финансите отраслите, които най-често допускат този модел да се обиждат, са автомобилни методи, диагностични станции за автомобили, лекари, зъболекари, фризьори и столове, извършвани в областта на образователните институции и чрез тези управлявани институции. Законодателят също така твърди, че записването на оборота от всяка стопанска единица, предоставяща услуги на потребители без регистрирана стопанска дейност и за земеделски стопани на обща сума, ще бъде голям ход в смисъл на повишаване на прозрачността и привлекателността на площада и в допълнение към осигуряване на по-привлекателно и по-тихо изпълнение на правата им пред потребителския съд. Съгласно четвърта алинея от въпросния регламент съоръженията, извършващи услуги по подмяна на гуми, технически прегледи и инспекции, както и данъчни консултанти, фризьори и козметици са длъжни бързо да инсталират касовия апарат заедно с първия ден от януари 2000 г., седемнадесетата година. В други случаи предприемачите, които не са обхванати от специални разпоредби, имат време, равно на два месеца от момента на превишаване на лимита от двадесет хиляди лева за инсталирането на касов апарат.