Sistema za avariyno osvetlenie

https://pure-prov.eu/bg/

Системите за аварийно осветление са изключително скъпа роля в индустрията. В производствените зали, където служителите работят с машини с налични движещи се части, в случай на внезапна липса на осветление те могат да бъдат трайно наранени и дори застрашени от тяхното възникване. В сезона на загуба на електрозахранване, устройствата ще спрат да работят, но двигателите, ускорени до широки обороти, ще спрат само след няколко минути от прекъсването на тока.

Например в последните машини, където системите, които автоматично спират работата на движещите се части след изключване на напрежението, са били изпълнени, тяхното спиране е почти напълно бързо. За да се предотвратят подобни събития, трябва да се използват аварийни осветителни системи. Те се различават по нови видове, но задачата на всички тях е да запазят осветлението на помещенията за определен момент след спиране на тока. Благодарение на това хората могат безопасно да спрат машините, а в случай на пожар е лесно да напуснат сградата.

Най-популярната система за аварийно осветление, подходяща не само в сектора, но и в жилищните райони, са специални осветителни тела. Аварийното осветително тяло има малка вградена батерия, която съхранява електричество по време на ежедневна инсталация. По време на внезапно прекъсване на захранването специална електронна схема превключва захранването на осветителя към захранването от батерията. Лампичката свети, докато не се избере батерията. За съжаление, осветителната система има някои характеристики, които са използването на малки батерии, само няколко десетки и понякога само няколко минути осветление.

Новият метод, който може да се използва в сектора, е да се намери допълнителна стая, където са монтирани големи батерии и системи за управление. Все още можете да използвате генератора, благодарение на което не само аварийното осветление ще може да създаде много часове, но и енергията ще бъде на разположение и ще даде на други устройства, като доказателство за компютри или някои машини.