Sanitarni iziskvaniya za transport

Ако определено помещение съдържа лесно експлозивни вещества, нужното количество кислород или окислител и в допълнение ефективно запалване, можете да информирате за потенциалната опасност от експлозия.HRD системата е план, който се използва за потушаване на експлозия.

Bioretin

Лечението му разчита на последното, че регистрира началната фаза на експлозията и след това я предотвратява. Елиминира нежеланото натрупване на налягане в защитеното устройство.Този метод дава сигурност и елиминира щетите.Представя се чрез тествания и функционален метод, висока надеждност и бърза реакция на системата. Неговите предимства са също така, че е оформена да бъде отвън, трудно е да борави и транспортира, Освен това има популярна и близка възможност за подмяна на компоненти след активиране на системата. Адаптацията е адаптирана към изискванията на клиента.Hrd цилиндърът е цилиндър с потискащ организъм. Тогава съществува особено универсален и чест метод на взривозащитни системи.Сегашните цилиндри обикновено се използват за подпомагане на апарати, резервоари, канали и тръби, в които се образуват прах, хибридни смеси и газове във всички индустрии.Те са повече от отлична експлозивна защита за апарати като силози, филтри, циклони, миксери, сушилни и гранули, където има запалими вещества в експлозивни концентрации.Цилиндри този месец hrd резервоар с пожарогасител, затворен с предпазна плоча. Отдолу детонаторът е монтиран зад режещата спирала. Той се установява с помощта на контролния блок, а плочата се изрязва със спирала за много време.Те представляват прахова смес, която, когато се напръсква в дадена стая, намалява налягането на експлозията чрез неутрализиране на прахообразната експлозивна атмосфера.В случай на фармацевтични предприятия или хранително-вкусовата промишленост, където санитарните изисквания са повишени, се вземат hrd цилиндри, използващи пара. Те образуват пълна с вода, която се поддържа над точката на кипене. Когато се образува клапан, налягането спада и водата се използва за кипене и обектът веднага се пълни с пара. Тези цилиндри са произведени по принципа ATEX.