Programa za modulna inventarizatsiya

Програмата Оптима е мрежа от много свързани модули, действащи на базата на тази единна база данни. В зависимост от спецификата на конкретна фирма, модулите могат свободно да се комбинират. Програмата е разположена в средата на Microsoft Windows мрежата (възможна работа с един потребител и в онлайн класовете (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-големи.

https://ecuproduct.com/bg/diet-stars-vkusen-nachin-za-t-nka-figura/

Програмата Optima работи само на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталацията трябва да се запознаете с допълнителните изисквания за конфигурацията на интернет оборудването и съдържанието на самостоятелния лиценз. Системата за човешки ресурси е дадена за средни и средни предприятия. Работи перфектно с различни елементи като фактуриране, управление и търговия със списанието. Тя ви позволява да:- регистрация на служителите,- сетълмент на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредния труд, \ t- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на корекции в работните списъци за осчетоводяване,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствията, съчетани с родителски отпуск, родителски отпуск, втори отпуск при раждане, \ t- разпределяне на възнаграждението в брой и преводи със спецификация на съответната банкова сметка, \ t- уреждане на договори, преброени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на документи за човешките ресурси като трудов договор, допълнения към договори,- изготвяне на информация за PFRON и помощни разпечатки за DEK-II и DEK-I-0,- архивиране на формуляри за човешки ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът „Човешки ресурси и заплати” има следната работа като услуга по кредитни и кредитни средства. Важно е да го комбинирате с метода Comarch ERP XL, с организма на Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и Comarch ERP Mobile Fleet. Правилното въвеждане на информация в организма на Оптима ще даде възможност за определена организация на отдел „Човешки ресурси“ и на секретариата. Модулът работи със системата на платеца, която ви позволява да извършвате сетълмент със социалноосигурителния институт.