Prest n hranilki

Самите хранилки, известни още като транспортьори, са най-често използваното оборудване за транспортиране и раздаване на насипни материали. Можем да ги намерим в почти всички домашни сухи смеси, но не само. Има много места, където се използват хранилки, но е невъзможно да се изброят всички.

Захранващият винт е устройство, което осигурява транспортирането на различни видове прах, от много фини до зърна с голямо гранулиране. Благодарение на това ползите от него са много големи. В допълнение, допълнително предимство на това решение е фактът, че транспортирането на тези прахове може да се извършва както в състояние, така и под всякакъв ъгъл.

LevasanLevasan Levasan 2. Ефективно средство за артрит

Има разделение на винтовите транспортьори на тръбни и тръбни транспортьори. Първите означават повече енергия и - какво има вътре - повече ефективност. От друга страна, що се отнася до транспортьорите, тяхното голямо предимство е фактът, че те отиват до пейките, за да стигнат до конвейера, което е необходимо за въпроси, когато искаме да контролираме транспортния маршрут.

При проектирането на винтови транспортьори се грижи за изпълнението на всеки час. Добре подбраните продукти и специфичната конструкция гарантират дълъг живот на такова ястие и надеждност, дори при работа с тежки абразивни материали.

Добре е, че винтовите транспортьори все още са направени според техните потребителски указания. Особено важно е дължината и диаметърът на устройството, но също така и местоположението на входа и изхода и настройката на ъгъла на наклон. Подсилените версии на захранващите устройства често се прилагат поради позицията на организация при особено трудни условия.

Заинтересованите страни имат пълен набор от зони, в които може да се използва хранилката. Те могат да бъдат намерени и в бетонни инсталации, отоплителни пещи и в хранително-вкусовата промишленост. Много често се взема от тях при обработка на зърно, по модела до изчакване или почистване. Хранителните винтове също често се използват от животновъди, които смесват и предлагат суха храна на своите животни.