Prah na shlifov chni magazini

Системите за обезпрашаване се използват практически навсякъде, където има замърсяване на работни станции със сух прах от изключително фини частици. Технологичното обезпрашаване от този тип е насочено предимно към хората в областта на енергетиката, керамиката, заваряването, метала, дървесината, фармацевтиката и храните. & Nbsp; Най-често въведеното ястие за обезпрашаване съществува всъщност наречено патронно събиране на прах (патрон колектор за събиране на прах.

Напитка от основните проблеми, които могат да възникнат в икономичните магазини, е опрашването, възникващо в реда на всички видове производствени процеси.Този прах идва главно при хората в резултат на обработка на различни видове материали или при изливане или преместване на насипни материали.За съжаление, генерираният прах е много неблагоприятна идея за човешкото здраве. Колкото по-малък е прахът, толкова по-вреден е той. Нещо повече, някои прашец са токсични и дори канцерогенни.Днес не е известно, че голямата запрашеност в работна стая вероятно е причина както за здравето, така и за професионалните заболявания. Само от този смисъл обезпрасяването на въздуха е толкова скъпо.

За да бъдат надеждни системите за отстраняване на прах, трябва да се използват местни прахоуловители. Те живеят предимно в изграждането на самоносещи оръжия, аспиратори или познат тип качулки, които се намират в близост до източника на замърсяване.

Multilan ActiveMultilan Active Multilan Active Начин да възстановите най-доброто си качество на слуха!

Отстраняването на всички видове натрупан прах трябва да се осигурява постоянно. Това помага да се предотврати надигането и падането на прах отново. Когато праховият слой се натрупва главно на земята в производствената зала, трябва да се използват промишлени прахосмукачки, тъй като нарастващият прахов слой около устройствата представлява голяма заплаха.Особено практично е, че обезпрашителната инсталация в никакъв случай не трябва да натрупва електростатични заряди, тъй като може да причини кожа и да доведе до пожар.

В допълнение, той трябва да помни за стегнатостта на връзките в инсталацията. Трябва да се знае, че всички течове причиняват влачене на праха навън и по този начин намаляват ефективността на събиране на прах.