Kolposkopiya s rezen

Възможно е да има опасност от експлозия в много промишлени предприятия и складове. Подобен риск възниква, като течности или твърди вещества, генериращи експлозивни газове, попадат в процеса или които съдържат експлозивен потенциал, ако се смесят неадекватно.

Експлозивната атмосфера обикновено се появява, когато температурата вътре е твърде висока или ако се появи електрическа дъга. Понякога съществува и риск от експлозия, когато вътре в него се образува искра.

Специалните фабрики и промишлени предприятия винаги са добре защитени от експлозии, но понякога няма идея в среди, където като доказателство има бензиностанции, където рискът от експлозия често се води от хора, които са там - необучени, случайни, изпускащи цигари в потенциално взривоопасни райони.Специалната защита от експлозия трябва да бъде разширена не само върху бензиностанции, но и на летища, пречиствателни станции за отпадни води, също и в полета, където се добиват зърнени мелници. В корабостроителниците има повече опасност от експлозия, за която не всички знаят.

Горепосочените места са обхванати от закона, който изисква разширяване на специалната защита от експлозия. За да работят законно, собствениците и управителите на такива сайтове трябва да демонстрират притежаване на сертификати като сертификати за ЕО изследване на типа и значително различни такива.

Повечето разпоредби, регулиращи защитата от експлозия (n експлозия, са организирани от Европейския съюз, което означава, че настоящите разпоредби естествено се прилагат в наша полза от момента, в който се придържаме към Общността.Всеки собственик на завод с риск от експлозия трябва да демонстрира точно спецификата на мястото в доклада и да покаже възможни сценарии на ситуации, в които може да възникне експлозия.