Kasovi aparati sa pogrebani

Чрез използването на касата се изпълнява задължението за продажба на фискални. Това решение е взето в ниски търговски и обслужващи обекти, където няма нужда от управление на складове. С помощта на касата можете да отпечатвате обобщени отчети за продажбите, както и подробни отчети.

Касови апарати с електронно копие позволяват печат от паметта, наред с други копия от ежедневни финансови отчети и копия от всички разписки или за определен ден. Преди да закупим касов апарат, трябва да определим дали в бъдеще ще има нужда от свързване на касовия апарат към компютър. Вече е ценно при избора на касов апарат. Не всеки касов апарат може да си сътрудничи с компютър, четец на код или дори чекмедже, така че си струва да се свържете с експертите в съоръжението за избор на правилното устройство, преди да закупите касовия апарат. Острият касов апарат, предназначен за търговски обекти, може да работи с различни устройства.

Касови апарати със среден сегмент и системни касови апарати могат лесно да бъдат интегрирани в компютър с търговски софтуер. Продажбите се извършват при поддържане на касов апарат, но за да създадете актуализация на инвентара в компютъра, трябва да прочетете продажбата от касата в началото. Аналогично с различни стоки или промяна в спестените цени. Първо работим в склад за продажби, след което доставяме до валутата. Продажбите могат да се изпращат в касата с изключен компютър. Във връзка с дадения софтуер от касата се насочват продажбите на касови бележки или колективно. В това решение всеки продукт има собствена позиция в склада, поради което базата е сравнително голяма, за да се ускорят продажбите е необходимо да се използват четци на баркод при касата, както и в компютъра, за да се улесни влизането на стоки в склада. Винаги преди да изберете касов апарат и програма, трябва да се възползвате от вниманието на специалистите, които ще изберат добра ситуация въз основа на нуждите.

В някоя търговска единица може да се смени обикновен касов апарат и компютър с иновативно решение, базирано на POS тип компютър с сензорен екран, на който се зарежда с търговски софтуер. Компютърът трябва да бъде до принтера, така че касата да има екран с размер на ръка и разпечатан бон.