Kalorii s kr stotsvetni zelenchutsi

В някои фирми и институции веществата се комбинират или натрупват, което може да е точно за създаване на експлозивна атмосфера с въздух. По-специално ще има вещества като газове, течности и твърди вещества с висока степен на разпадане, например въглищен прах, дървесен прах и др.

В такива ситуации от работодателите се изисква да подготвят оценка на риска от експлозия и оценка на риска от експлозия. По-специално, моля, посочете териториите и апартаментите, в които се срещат най-големите експлозии. Експлозивните зони трябва да бъдат още по-полезни във външни зони и апартаменти. В допълнение, тя рекламира от работодателите да подготвят графична документация, която ще оцени и посочи също фактори, които могат да създадат запалване.

Оценката на опасността от експлозия трябва да бъде направена въз основа на изискванията на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. в историята на минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с възможността от експлозивна атмосфера (ОВ 2010, бр. 138, т. 2. 931.

Като част от оценката на риска от експлозия се подготвят характеристиките на съоръжението. Определя се върху повърхността, етажите, стаите, технологичните линии и др. Проверяват се факторите, които могат да причинят пожар или експлозия. Приемат се страхове и видове, благодарение на които ще бъде възможно да се ограничат и премахнат пожарните и експлозивни заплахи. Дава се първото запалимо вещество, което може да бъде източник на потенциална експлозия. Прилагат се съвременни решения за минимизиране на риска от експлозия.