Instruktsii za bingo na kasov aparat

https://cnea.eu/bg/

Задължение на данъкоплатците е да планира т. Нар. Стокова база в касата. Важно е да направите това самостоятелно или с помощта на уебсайта. Магазинът за касови апарати трябва да бъде програмирана стокова база, която, наред с други неща, определя имената на конкретни стоки и помощта, която предприемачът предоставя за продажба. Марките, така лесно отпечатани, се отпечатват и на оригинала, както и на копието на разписката.

За съжаление, правните разпоредби в настоящия случай не са конкретизирани в края, за да не създават трудности за потребителите на касови апарати. Много от тях не искат много обширна база данни със стоки, но също така биха искали да избегнат проблеми с данъчния орган. Данъчната служба може да показва недостатъци в програмирането на касата, когато фирмите на продаваните стоки или услуги не са посочени правилно.

Когато въвеждате имена в стокова база, трябва да страдате от хардуерните възможности на вашия касов апарат. Отделните модели касови апарати имат различен брой знаци, които могат да бъдат въведени. Министърът на финансите представя, че цялото описание на използвания продукт или услуга би позволило неговото идентифициране. Твърде общите условия не отговарят на законовите изисквания за размера на създаването на стокова база за касови апарати.

Въпросите относно капацитета на материалната база и касовите услуги са особено актуални за предприемачите, които продават много различни стоки или предоставят диференцирани услуги. Колкото повече статии и помощ, толкова повече работа се планира в пазарната база и толкова по-дълъг е желаният капацитет на жилищната база на касата. И както знаем, регламентът от 14 март 2013 г. за касовите апарати уточнява, че „фискалният бон трябва да включва, наред с другото, наименованието на продукта или услугата, позволяващо правилното му идентифициране“. Следователно той счита, че целта е да се премахнат ситуациите, при които данъкоплатците ще използват имената на конкретни групи продукти / услуги, а не имената на отделни продукти / услуги.

В заключение, когато създавате стокова база за касов апарат, трябва да се запознаете с няколко нюанса в текущите роли и най-вече хора със законови изисквания. Известно неизпълнение на задължения, контролът върху данъчната служба със сигурност се е образувал с неприятни последици, които всички предприемачи биха предпочели да избегнат. Малко по-малко ограничителни са наредбите за малките предприятия, като доказателство за местните магазини, които не трябва да посочват много добре наименованията на предлаганите продукти, тъй като в доказателството не се иска да се използват имената на пълнозърнеста ролка или на маково семе, а просто на кифличка, кифличка само с подходящата индикация за процент данък за конкретен продукт.