Fiskalniyat kasov aparat ne otpechatva razpiskata

Когато продаваме продукти или услуги на физически лица (тези, които не извършват бизнес, ще можем да използваме касов апарат или фискален принтер. След покупката е изключително важно да се уведоми фискалното устройство и фискализацията. Всички процедури, свързани с касовия апарат, трябва да бъдат завършени в рамките на два месеца от нейната покупка.

Трябва да се представи доклад до ръководителя на компетентната данъчна служба, преди да започнем да регистрираме продажбите по фискалната сума. Какво трябва да се намери в такава нотификация? На първо място, трябва да се напише какъв ще бъде значителният брой касови апарати, взети в предприятието. Въведете и добавете адресите на местата, където ще се играят.Наредбата на министъра на финансите от 29 ноември 2012 г. точно определя начина, по който трябва да се извършва отчитането на касовите апарати. Според тях, най-късно в деня на загубата, правото да се оттегли от касовия апарат трябва да бъде инсталирано повече от някои касови апарати, докладвани на ръководителя на данъчната служба. Заедно с причината за следващия месец в счетоводството следва да бъдат включени и други касови апарати.Когато вече имаме уведомени и инсталирани касови апарати, трябва да извършим тяхната фискализация. Това е необходимо, ако искаме да използваме касови апарати и принтери в икономическите роли.

На какво разчита фискализацията на касовия апарат? За разпределението на фискалния модул (данъчен идентификационен номер на данъкоплатеца към фискалния касов апарат. Нека споменем, че има еднократна дейност, тя е съществувала и е необратима. Изключително важно е фискализацията на касовия апарат да се извършва от професионалист, изготвен от последния сервизен техник. В случай на грешка, ще бъде невъзможно да се реши неправилната фискализация, ще трябва да се закупи нов фискален касов апарат, който доказва колосални разходи. Благодарение на фискализацията на касовия апарат, ще бъде възможно да се произвежда в фискален стил. Отсега нататък в съзнанието на касата ще се записват ежедневни отчети, съдържащи информация за материала на дневните продажби.След приключване на фискализацията на касовия апарат, трябва да го представите на ръководителя на съответната данъчна служба в срок от седем дни. Това ще доведе до достигане на регистрационния номер.