Colposcopy kakva anesteziya

Електроцентралите и складовете могат да бъдат изложени на опасност от експлозия. Такава опасност възниква, ако течности или твърди вещества, които генерират експлозивни газове, са в средата или които представляват експлозивен потенциал, ако се смесват неправилно.

Експлозивната атмосфера обикновено възниква, когато температурата е твърде висока в апартаментите или ако има така наречена електрическа дъга. Понякога рискът от експлозия се появява и когато се включи в създаването на искра.

Специални фабрики и производствени къщи обикновено са добре защитени от експлозии, а понякога има и липса на мислене в среди като например бензиностанции, където експлозивните рискове често водят хора, които са там - необучени, случайни, пускащи цигари в помещения, изложени на риск от експлозия.Специалната защита от експлозии трябва да се разшири не само върху бензиностанциите, но и на летищата, в пречиствателните станции, в среда, където се срещат мелници. Експлозивната опасност е допълнително в корабостроителниците, за които не всички знаем.

Гореспоменатите места са заобиколени от закон, който говори за разширяване на специалната взривна защита. За да функционират законно, собствениците и лицата, които вземат решение за такива апартаменти, трябва да покажат, че притежават сертификати като сертификати за типово изпитване на ЕО и маса от нови.

Повечето от разпоредбите относно защитата от експлозии се организират от Европейския съюз, поради което тези закони естествено се прилагат в полското законодателство от време, когато се придържаме към групата.Всеки собственик на магазин, подложен на риск от експлозия, трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада, както и да покаже възможни сценарии на ситуации, в които може да достигне експлозията.