Astra h dovede osvetlenie

LED аварийното осветление в обществено полезни блокове, известно като елемент от системата за пожарна безопасност, трябва да отговаря на редица изисквания, чието съдържание е включено както в регламентите, така и в количествата, свързани с противопожарната защита и осветлението. Тези правила определят специфичните параметри на устройствата и оборудването и представят мислите за местоположението на евакуационните знаци, които трябва да се приемат в добре направена аварийна осветителна инсталация.За съжаление, дори инженерите създават грешки в съвременната мисъл и сред най-често повтарящите се грешки при проектирането на осветителната система. Аварийният светодиод може да бъде заменен:

няма изчисления относно очакваната интензивност на аварийното осветление на линията за евакуация,ненужно използване на коефициенти на отражение за изчисления на стени, подове или тавани,липса на отчитане на ефективността на осветителните тела в акумулаторната батерия, особено ефективността на осветителните тела с инвертори,не се монтира аварийно осветление зад единствените аварийни изходи, също и в специални зони, както и с противопожарно и медицинско оборудване с подобна интензивностпоставяне на осветителни тела със знаци за евакуация в фон, който е невидим или скрит от реклами или структурни елементи на даден обект,избор на устройства, които не отговарят на изискваните споразумения или не са подходящи за работа в кратки условия (напр. такива, които не показват параметрите на зареждане или разреждане на батериите, и използването на осветители с инвертори при температура под пет държави в границите на Целзий,неспазване на изискването, че прекъсването на електрозахранването в поддистрибутора ще активира аварийното осветление по такъв начин, че да не причини пълно разреждане на батерията,не се използва динамично аварийно LED осветление в полетата, където евакуацията може да се окаже по-опасна,неразглеждане на използването на конкретна цел и условия за евакуация към планираната концепция за аварийно осветление (напр. евакуацията на болница на няколко нива ще бъде по-бавна от евакуацията на съоръжението на ниво ниво на супермаркета.

https://waist-slim.eu/bg/

Неуспех да се усъвършенства появата и приспособяването на системата за аварийно осветление към приложимите разпоредби, които създават трагични цели, но не и за изпълнителя на проекта, но преди всичко за потенциалните жертви в случай на реална заплаха. В крайна сметка, аварийното LED осветление от отвора служи за улесняване на евакуацията и не е позволено да омаловажава нюансите, защото те могат да повлияят на ефективността на спасителната операция. Специализираната система за евакуация и динамичната евакуационна осветителна система позволяват гъвкаво адаптиране на евакуационните условия към съществуващата пожарна ситуация на евакуационната улица (напр. Изгаряне или пожар на стълбището. Благодарение на гореспоменатите решения е възможно да се изберат условия за евакуация и аварийно осветление за използване на конкретен обект.